Lustrumtoneel

Laverna heeft een traditie van amateurtoneel van hoog niveau. Velen zullen zich nog herinneren hoe in een niet al te ver verleden Hecuba en de Kikkers op de planken werden gebracht, Griekse en Latijnse komedies en tragedies meestal in een nieuwe soepele vertaling van de hand van studenten en docenten GLTC.


Om het lustrum in 2018 extra glans te geven heeft Laverna een nieuwe productie op de planken gezet! Nadat eerder al de Menaechmi aan de beurt zijn geweest, werd opnieuw een komedie van Plautus vertaald. Ditmaal de Amphitruo, een stuk dat studenten sinds jaar en dag bestuderen bij Latijnse taalkunde.

 

Verkorte aankondiging uit Wau 32.2, voorjaar 2017: