KasCo

Het is voor een vereniging verplicht om een kascommissie te hebben. Deze commissie controleert het werk van de penningmeester en kijkt of het geld van de vereniging eerlijk is uitgegeven. Twee keer per jaar, voordat de ALV plaatsvindt, komt de kascommissie bijeen en bekijkt de administratie. Behalve controle is de kascommissie bij Laverna vooral ook een extra hulp voor de penningmeester, die altijd en overal bij de commissie met vragen terecht kan. Op de ALV brengt de kascommissie verslag uit naar de leden, zodat zij op de hoogte zijn van het financieel reilen en zeilen van de vereniging.

De huidige kascommissie, benoemd voor het college-/boekjaar 2022-2023, bestaat uit Emma, Jessie en Kyo. Voor vragen over de kascommissie kun je mailen naar lavernahoog@gmail.com.