Ereleden

NB. Op deze pagina wordt een lijst van Laverna's ereleden en hun verdiensten bijgehouden. Er wordt nog aan de lijst gewerkt, mocht je nog een mooie korte omschrijving voor een van de ereleden willen aanleveren, of een onmisbaar onderdeel willen toevoegen aan een van de al staande omschrijvingen, dan ontvangen we deze heel graag op lavernahoog@gmail.com!

 

De ereleden van een vereniging zijn mensen die zich op een of andere manier zeer verdienstelijk hebben gemaakt ten gunste van de vereniging. Ook Laverna kent een aantal ereleden, waaronder de oprichters en eerste bestuursleden van de vereniging, enkele bestuursleden die Laverna na een sluimerende tijd weer hebben doen opleven en leden die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van enkele Lavernatradities.
Een lijst van Laverna’s ereleden staat hieronder weergegeven, met voor zover mogelijk de belangrijkste aspecten die meewogen voor hun erelidmaatschap. De bijzondere verdiensten en eventueel verdere levensloop van enkele ereleden is uitgebreider beschreven in de almanak uit 2013.

 

Lijst van Laverna's ereleden
Frans Alders
Frans Alders is een van Laverna’s ereleden die nog vele jaren na zijn studietijd nog steeds af en toe zijn gezicht laat zien bij enkele traditionele activiteiten. Als oprichter van het Nieuwjaarsdiner en de Eindejaarsactiviteit in het Haarlemmermeerstation is Frans zelfs van onmisbaar belang voor het voortbestaan van deze activiteiten. Iedere januari stelt hij het station ter beschikking aan de huidige bestuursleden om een feestelijke maaltijd te bereiden voor alle Laverniones en eind juni komt Frans wederom naar Amsterdam om het legendarische museumtrammetje te besturen voor het jaar groots wordt afgesloten met de eindejaarsbarbecue.

 

Mathieu de Bakker
Beschrijving volgt nog...

 

Pieter van den Broek
Beschrijving volgt nog...

 

Stijn Buiter
Beschrijving volgt nog...

 

Diederik Burgersdijk
Diederik Burgersdijk is één van de oprichters van Laverna, zie voor zijn verslag over de oprichting ook het stukje Geschiedenis onder Laverna. Na al deze jaren (Lavena is opgericht in 1993) verrast Diederik ons nog altijd af en toe met zijn aanwezigheid bij het een of ander, waaruit altijd weer blijkt hoegroot zijn betrokkenheid bij het wel en wee van Laverna nog is en bovendien het belang van ereleden zoals hij.

 

Aniek van den Eersten
Beschrijving volgt nog...

 

Laura de Glopper
Beschrijving volgt nog...

 

Matthias Haentjens
Beschrijving volgt nog...

 

Luuk Huitink
Beschrijving volgt nog...

 

Raphael Hunsucker
Beschrijving volgt nog...

 

Jacob Kaandorp
Beschrijving volgt nog...

 

Jacqueline Klooster
Beschrijving volgt nog...

 

Marij Kok
Beschrijving volgt nog...

 

Jessie Lof

Beschrijving volgt nog...

 

Thalia Lysen
Beschrijving volgt nog...

 

Marcela van Niekerk
In de Fasti Lavernales staat Marcela van Niekerk aangewezen als 'Primissima praeses Collegii cui nomen LAVERNA'. Marcela van Niekerk heeft een belangrijke rol gespeeld voor onze vereniging als één van de drie oprichters van Laverna en was bovendien dus de eerste voorzitter van de vereniging onder de naam Laverna (na de eerder gebruikte namen Hora Est en Livia Improba).

 

Marijke Ottink
Als quaestor in 1993 maakt Marijke Ottink deel uit van het oprichtingsbestuur van Laverna. 

 

Jörn Soerink
Jörn Soerink was, na een jaar als algemeen bestuurslid, van 2002 tot 2004 praeses van Laverna. In deze jaren sloeg Laverna haar vleugels uit en werden veel contacten gelegd met andere opleidingen GLTC, hetgeen resulteerde in excursies naar onder meer Nijmegen, Gent en Brussel. Ook werd in deze tijd het eerste Interuniversitaire Voetbaltoernooi gespeeld in het Amsterdamse Bos.

 

Nina van der Steenhoven
Beschrijving volgt nog...

 

Riemer van der Veen
Beschrijving volgt nog...