Doneren

Een kleine vereniging zoals Laverna is voor een groot deel afhankelijk van donaties. Jaarlijks wordt een deel van de kas gevuld door gulle donaties van onder andere ereleden, oud-leden en docenten, die Laverna dankbaar in ontvangst neemt. Met de ontvangen donaties kan Laverna veel studiegerelateerde, maar ook verbindende activiteiten voor een betaalbare prijs aan haar leden aanbieden. Denk hierbij aan kortingen voor museumbezoeken buiten de reguliere paadjes (in 2017 is onder leiding van een docent een tripje naar Leuven georganiseerd met behulp van donaties) of het mogelijk maken van bijzondere activiteiten op de buitenlandse reis (in 2016 konden we dankzij een grote donatie in Wenen een opera bezoeken), maar ook aan versnaperingen tijdens lezingen van bijvoorbeeld de VariaCie of filmavonden van de Ficie. Voor meer vragen over donaties aan Laverna kunt u mailen naar lavernahoog@gmail.com.

Reguliere donaties kunnen worden overgemaakt op de Lavernarekening: NL77 INGB 0004 8676 46, t.n.v. CCACNP Laverna, onder vermelding van bijvoorbeeld 'Donatie'.

 

Donaties voor het lustrum
Wilt u een donatie doen specifiek voor het lustrum, dan kan dat op een apart lustrumrekeningnummer. Meer informatie over het lustrum vindt u op de tabbladen onder 'Lustrum' in het menu van deze website. Ook is de lustrumcommissie bereikbaar voor vragen op
 lustrumlaverna@gmail.com.

Het lustrumrekeningnummer van Laverna is: NL97 INGB 0007 8779 72 t.n.v. C.C.A.c.N.P. Laverna, een donatie kan overgemaakt worden onder vermelding van ‘Donatie lustrum’.

 

Boekendonaties
Naast financiële steun ontvangt Laverna ook vaak donaties in de vorm van boeken. Met deze donaties wordt een aantal keer per jaar een boekenborrel georganiseerd, waar Laverniones voor een kleine prijs hun boekenkast kunnen vullen. Meer informatie over de boekenborrel staat onder 'Overige activiteiten'.
Heeft u klassieke boeken van uzelf of een (overleden) familielid/vriend beschikbaar waar u vanaf wilt? Stuur dan gerust een mailtje naar lavernahoog@gmail.com, u kunt er nog vele generaties classici blij mee maken.