ACASA

ACASA staat voor ´Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology´ en is het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van de oudheid en archeologie te Amsterdam. De opleidingen Archeologie, Oudheidwetenschappen en Klassieke Talen van de UvA en VU zijn aan dit instituut verbonden. Door de samenwerking tussen de UvA en de VU binnnen ACASA omvat het een groot gebied aan expertise en kan het gevarieerd en veelzijdig onderwijs aanbieden. Eerder al is deze samenwerking in de Masterfase van de studies ingevoerd en vanaf september 2017 is de samenwerking ook op het niveau van de Bachelors van kracht.

 

De 'Koepel'
Niet alleen de studies binnen ACASA werken veelvuldig samen, ook de studieverenigingen Laverna (GLTC) en Synkratos (Oudheidwetenschappen en Archeologie) werken nauw samen bij veel van hun activiteiten. Zo wordt er af en toe een gezamenlijke borrel georganiseerd en zijn er activiteiten zoals bowlen, glowgolfen of spelletjes spelen in een arcadehal. Ook kun je als lid van één van de verenigingen gemakkelijk aansluiten bij een activiteit van de andere vereniging.
De organisatie en coördinatie van gezamenlijke activiteiten wordt geregeld door de zogenaamde 'Koepel'. Deze verbindende commissie bestaat uit een of twee leden van elk bestuur, die eens per maand overleggen over de samenwerking tussen de verenigingen. De huidige koepelleden zijn Lotte, Rosa, Luco en Donnie voor Laverna en Joy en Sophia voor Synkratos.