Opleidingscommissie

De opleidingscommissie, of kort gezegd de OC, bestaat uit twee docenten en twee studenten. Ze is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de opleiding en heeft door het jaar heen een aantal belangrijke taken. Zo moet de OC advies uitbrengen over de jaarlijkse wijzigingen die het faculteitsbestuur doet in de onderwijs- en examenregelingen en is ze ook verantwoordelijk voor de vakevaluaties. De OC overlegt veel met de opleidingsdirecteur en probeert een goed contact te onderhouden met studenten.
De huidige studentleden van de OC zijn Emma Huig en Roan Lapinski. Heb je tips of klachten over een vak, dan kun je contact opnemen met een van hen. Het officiële emailadres van de OC is oc-griekslatijn-fgw@uva.nl.