Lustrumtoneel

Laverna heeft een traditie van amateurtoneel van hoog niveau. Velen zullen zich nog herinneren hoe in een niet al te ver verleden Hecuba en de Kikkers op de planken werden gebracht, Griekse en Latijnse komedies en tragedies meestal in een nieuwe soepele vertaling van de hand van studenten en docenten GLTC.
Om het lustrum in 2018 extra glans te geven is Laverna bezig met een nieuwe productie! Op dit moment wordt na Menaechmi opnieuw een komedie van Plautus vertaald. Ditmaal is Amphitruo aan de beurt, een stuk dat studenten sinds jaar en dag bestuderen bij Latijnse taalkunde.

In het najaar van 2017 zal begonnen worden met de repetities onder leiding van de talentvolle regisseur Guiot Duermeijer. Een mail over de audities komt er zo snel mogelijk aan. Wil jij dus (weer) meespelen of zingen, houd dit in de gaten! Als jouw talenten elders liggen – kostuums, decor etc. – meld je dan ook bij lavernatoneel@gmail.com.

 

Verkorte aankondiging uit Wau 32.2, voorjaar 2017: