Lucie

De lustrumcommissie is verantwoordelijk voor alles wat met het aanstaande 25-jarige lustrum van Laverna te maken heeft. Hoe meer mensen hierbij helpen, hoe groter het lustrum eigenlijk gevierd kan worden. Gelukkig staan Laverniones erom bekend om dat ze zich altijd wel op een of andere manier willen inzetten voor de vereniging en is de naam 'Lustrumcommissie' dan ook enigszins misleidend. Er zijn namelijk maar liefst tien lustrumcommissies (inclusief de deels zelfstandige toneelcommissie)! Eén van deze commissies, de algemene lustrumcommissie, coördineert de gehele lustrumviering en de verschillende commissies.
Voor de lustrumdag op vrijdag 19 januari 2018 zijn meerdere commissies aangesteld. Zo verzorgt de dagcommissie overdag een congres met het thema 'De Schurk in de Oudheid', waarna de avondcommissie het overneemt en ons leidt naar een heerlijk diner en uiteindelijk afsluitend feest. Maar ook de almanakcommissie is druk in de weer om op 19 januari een gloednieuwe almanak uit te kunnen delen. De film- en archiefcommissie zijn bezig met respectievelijk filmmateriaal en foto's/pamfletten/andere documenten te verzamelen om ofwel tijdens de lustrumdag of op andere momenten in de lustrumperiode te presenteren. Verderop in de lustrumperiode zal de Toneelcommissie hun eigen versie van de Amphitruo van Plautus ten tonele brengen en sluit de Lavernische Spelen-commissie na enkele tussentijdse Spelen-rondes de lustrumperiode af in juni met een grootse feestelijke Spelen-dag. Zeer belangrijk voor eigenlijk al deze commissies zijn ten slotte de Acquisitiecommissie en de PR-commissie, die voor alle bovengenoemde activiteiten de belangrijke taken van geld inbrengen en promotie maken op zich nemen.
Contact opnemen met één van de lustrumcommissies kan via lustrumlaverna@gmail.com. Noem indien van toepassing ook graag voor welke specifieke commissie je mailt, dan zal je mail doorgestuurd worden naar de betreffende personen. Hieronder staat een overzicht van de leden per lustrumcommissie.

Algemene lustrumcommissie:

 • Riemer (voorzitter)
 • Jessie (secretaris)
 • Rosanne (penningmeester)
 • Machteld (PR)
 • Emma (organisator toneel)
 • Merel (vertegenwoordiger Lavernabestuur)

Almanakcommissie:

 • Jacob
 • Lieke
 • Elianne
 • Rosa
 • Jessie

Acquisitiecommissie:

 • Rosanne
 • Koen
 • Tiffany
 • Machteld

Archiefcommissie:

 • Rosanne
 • Merel

Avondcommissie:

 • Machteld
 • Merel
 • Daan

Dagcommissie:

 • Jessie
 • Riemer
 • Lola
 • Aniek
 • Mark

Filmcommissie:

 • Figen
 • Johan

Lavernische Spelen-commissie:

 • Lieke
 • Johan
 • Daan
 • Charlotte
 • Tiffany
 • Jessie
 • Mirte
 

PR-commissie:

 • Machteld
 • Anne
 • Vita
 • Jessie

Toneelcommissie:

 • Emma
 • Johan
 • Lieke
 • Reza
 • Tycho
 • Ramon
 • Pieter