ACASA

ACASA staat voor ´Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology´ en is het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van de oudheid en archeologie te Amsterdam. De opleidingen Archeologie, Oudheidwetenschappen en Klassieke Talen van de UvA en VU zijn aan dit instituut verbonden. Door de samenwerking tussen de UvA en de VU binnnen ACASA omvat het een groot gebied aan expertise en kan het gevarieerd en veelzijdig onderwijs aanbieden. Eerder al is deze samenwerking in de Masterfase van de studies ingevoerd en vanaf september 2017 is de samenwerking ook op het niveau van de Bachelors van kracht.

 

De 'Koepel'
Niet alleen de studies binnen ACASA werken veelvuldig samen, ook de studieverenigingen Laverna (GLTC), Synkratos (Oudheidwetenschappen) en Trilithon (Archeologie) werken nauw samen bij veel van hun activiteiten. Zo wordt er maandelijks een gezamenlijke borrel georganiseerd en zijn bovendien veel introductieactiviteiten waaronder het Eerstejaarsweekend gezamenlijk voor alle drie de verenigingen. Ook kun je als lid van één van de drie verenigingen gemakkelijk aansluiten bij een activiteit van een van de andere twee verenigingen.
De organisatie en coördinatie van gezamenlijke activiteiten wordt geregeld door de zogenaamde 'Koepel'. Deze verbindende commissie bestaat uit een of twee leden van ieder van de drie besturen, die eens per maand overleggen over de samenwerking tussen de drie verenigingen. De huidige koepelleden zijn Kyo en Flora voor Laverna, Joy en Casper voor Synkratos en Lisette voor Trilithon.