Donderdag 28 November 2019 Docentenborrel

Item Docentenborrel
Datum Donderdag 28 November 2019 17:00
Locatie Kapitein Zeppos
Kosten Euro 0.00
Website Docentenborrel
Omschrijving

Op donderdag 28 november heffen we het glas met onze docenten en reflecteren we op de eerste maanden van het academisch jaar. Komt allen, vanaf 17 uur bij Zeppos!

Vrijdag 29 November 2019 Lezing Piet Gerbrandy ‘Slagen door te falen’

Item Lezing Piet Gerbrandy ‘Slagen door te falen’
Datum Vrijdag 29 November 2019 17:00
Locatie Rijksmuseum van Oudheden
Kosten Euro 0.00
Website Lezing Piet Gerbrandy ‘Slagen door te falen’
Omschrijving

Op zaterdag 30 november vindt het Symposium voor Jonge Classici plaats (zie het volgende kopje) en op vrijdag 29 november wordt dit evenement feestelijk geopend met een lezing van Piet Gerbrandy: ‘Slagen door te falen. Didactische literatuur in het Latijn.’ Romeinse docenten als Quintilianus en Ausonius en dichters van didactische poëzie als Vergilius, Horatius en Ovidius proberen vaak iets uit te leggen wat niet uitgesproken kan worden; bovendien lijken ze zich vaak tot het verkeerde publiek te richten. In hun falen schuilen echter hun grootste prestaties. Misschien is dat een goede les voor hedendaags onderwijs.

De lezing vindt plaats in het Rijksmuseum van Oudheden en begint om 17:00. Daarna is er een borrel. Komt allen!

Zaterdag 30 November 2019 Symposium voor Jonge Classic

Item Symposium voor Jonge Classic
Datum Zaterdag 30 November 2019 10:30
Locatie Leiden
Kosten Euro 0.00
Website Symposium voor Jonge Classic
Omschrijving

Op 30 november zal het eerste symposium voor jonge classici plaatsvinden met als thema ‘docendo discimus: leren in en over de oudheid’. Het symposium zal de dag daarvoor feestelijk geopend worden met een lezing van Piet Gerbrandy (zie het vorige kopje).

Er zullen telkens twee lezingen tegelijk zijn over onderwijs in en over de oudheid. Onze eigen praeses Emma zal ook een lezing houden met als titel ‘Homerus in een Byzantijns klaslokaal: De positie van antiek-Griekse literatuur in elfde-eeuws Byzantijns onderwijs’, deze zal om 15:50 beginnen. De abstract:

 

Bepaalde antieke teksten werden in de Byzantijnse tijd vaak gelezen en bestudeerd. Dit gebeurde voor een belangrijk deel op school, waar bijvoorbeeld middels zogeheten progymnasmata werd geoefend met imitatie van antieke stijl. Deze lezing gaat in op de rol van antieke teksten in het Byzantijnse schoolsysteem. Er wordt besproken welke teksten in het bijzonder werden gebruikt in het onderwijs en bovendien met welk doel: waarom werd de Byzantijnse elite geacht op de hoogte te zijn van deze teksten?’


Het symposium vindt plaats ergens in de binnenstad van Leiden (de precieze locatie zal later bekend worden gemaakt) en begint om 10:30. Het is om 17:30 afgelopen.

Donderdag 12 December 2019 Sinterklaasborrel

Item Sinterklaasborrel
Datum Donderdag 12 December 2019 17:00
Locatie TBA
Kosten Euro 0.00
Website Sinterklaasborrel
Omschrijving

Deze donderdag zullen we ons wijden aan de schone kunst van de Sinterklaaspoëzie. Het idee is dat je leuke, grappige, ontroerende of misschien een tikje ironische gedichten schrijft voor je mede-Laverniones. Deze zullen dan (anoniem!) tijdens de Sinterklaasborrel worden voorgelezen onder het genot van een hapje en drankje. Exacte tijd en plaats volgen nog maar save the date en begin alvast met schrijven!